We zijn ISO 9001, 14001, 4400-1 en VCA*** gecertificeerd, wat inhoud dat onze organisatie voldoet aan de norm met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit. Onze keurmeester keurt jaarlijks conform NEN 2484, 2718 en 3140. We beschikken over het Keurmerk Schoon en, als 1 van de 26 bedrijven, over de module Glas en Gevelreiniging. Dit onderstreept onze vakkundigheid, betrouwbaarheid en correcte omgang met personeel en administratie.
Onze dienstverlening gebeurt uiteraard met zorg en aandacht voor ARBO- en milieuregels. Alles bij elkaar maakt, dat wij voor opdrachtgevers een betrouwbare partner zijn met een breed inzetbaar, praktijkgericht en probleemoplossend vermogen.


Keurmerk Schoon

Schoonmaak- en glazenwassersbedrijven die lid zijn van Schoonmakend Nederland, werken volgens extra eisen op wettelijke regels. Zij hebben het Keurmerk Schoon dat kwaliteit en financiële betrouwbaarheid uitstraalt.

Een bedrijf met het Keurmerk Schoon bewijst op vier vlakken te zijn getest en goedgekeurd:

 • de financiële en personele administratie is op orde
 • de CAO wordt toegepast
 • de schoonmaakwerkzaamheden worden volgens afspraak uitgevoerd
 • het bedrijf draagt bij aan een duurzame marktwerking

De eisen voor het Keurmerk Schoon

 • NEN 4400-1 (SNA-norm)
 • Code Verantwoordelijk Marktgedrag; een initiatief voor duurzame marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche.
 • Schoonmaak specifieke eisen; zoals communicatie tussen schoonmaak- en glazenwassersbedrijf en opdrachtgever, meten van kwaliteit van schoonmaakwerk, beschikken over de juiste verzekeringen en het juist toepassen van de cao.
Keurmerk Schoon
PDF – 60,8 KB

SNA-Keurmerk

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken.

Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

 • De identificatie van de onderneming;
 • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
 • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
 • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
 • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

SNA Verklaring Van Registratie
PDF – 1,2 MB

ISO Certificeringen

ISO certificering maakt aantoonbaar dat uw organisatie in staat is processen, producten en diensten continu te evalueren en te verbeteren. 

Wanneer een organisatie ISO gecertificeerd is, wil dat dus zeggen dat er voor 100% voldaan wordt aan alle eisen van de betreffende internationale norm.  Een onafhankelijke externe organisatie, een certificatie instelling, beoordeelt dit op basis van onderzoek (een externe audit). 

 • ISO 9001 certificering toont aan dat uw organisatie grip heeft op haar bedrijfsvoering en in staat is procesprestaties continu te verbeteren. 
 • ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. 
EBN Certificaat ISO 9001 2015
PDF – 263,2 KB
EBN Certificaat ISO 14001 2015
PDF – 270,5 KB

Module Glas en Gevel

Voor opdrachtgevers zijn schone ramen en gevels belangrijk. Toch gaat het tegenwoordig niet alleen over het eindresultaat. De veiligheid staat voorop.

Daarom kent Schoonmakend Nederland bij het keurmerk de module Glas & Gevel. Het keurmerk heeft betrekking op klanttevredenheid, medewerker tevredenheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, opleidingen en de veilige uitvoer van het werk. Voor opdrachtgevers is werken met een Schoonmakend Nederland-lid een garantie dat er zaken gedaan wordt met een professioneel bedrijf dat zich aan de regels houdt.

Keurmerk Schoon
PDF – 60,8 KB

VCA** Certificering

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. De certificering is met name bedoelt voor risicovolle werkomgevingen (denk aan: bouw, petrochemische en offshore-industrie, elektrotechniek, procesbesturing). Het is daarmee dé standaard in veilig, gezond en duurzaam werken.

Een VCA bedrijfscertificering richt zich met name op veiligheid op de werkvloer. Het geeft de opdrachtgevers een stuk zekerheid: het ingehuurde bedrijf werkt volgens de algemene veiligheidsprocedures en de werknemers beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden.

EBN Certificaat VGM Checklist Aannemers VCA
PDF – 285,6 KB

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

We zijn sinds 2011 ondertekenaar van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. We werken volgens de principes die de Code voorschrijft. We steken hierbij in op sociaal verantwoord handelen en zorgen voor een continu innoverend beleid. 

Uiteindelijk leidt dit niet alleen tot verbetering van de arbeidsverhoudingen, maar ook tot een hechtere relatie tussen opdrachtgevers, leveranciers en werknemers én tot een grotere tevredenheid over de kwaliteit van het werk. 
In onze zelfverklaring leest u meer over de vertaling van de Code binnen onze organisatie. 

Zelfverklaring 2023 Schoonmaakbedrijf Aalbers Bv Pdf
PDF – 172,3 KB